Haugesund Triatlonklubb arbeider videre med realisering av HTK-Hallen

Haugesund Triatlonklubb (HTK) har de siste årene arbeidet med realisering av en egen svømmehall i Haugesund.

Til tross for at verken administrasjonen eller det politiske flertallet i Haugesund kommune ønsker å inngå en leieavtale for skolesvømming og idrett med HTKs datterselskap HTK-hallen AS, uttaler styret i HTK at de vil jobbe videre med realisering av anlegget i idrettsparken. Kommunen ønsker i stedet å bygge et midlertidig, flytende basseng ved kaien i Haugesund sentrum for å ivareta svømmetilbudet i kommunen i perioden mellom man starter å rive Haraldshallen og kommunens nye badeland åpner.

Haugesund Triatlonklubb er blant de største triatlon klubbene i Norge, både når det kommer til medlemmer og aktivitet.
Bilde: Haugesund Triatlonklubb

«HTK ser likevel ikke at dette påvirker våre behov og vårt ønske om å sikre våre medlemmer og utøvere tilstrekkelig kapasitet i et egnet anlegg. Vi vil derfor fortsette arbeidet for å kunne realisere våre planer uten opphold,» skriver HTK på sine nettsider, og slår dermed fast at arbeidet med HTK-Hallen fortsetter.

Videre skriver de:
«I motsetning til andre idrettshaller i Haugesund, har vi aldri bedt om støtte eller bidragsmidler fra kommunen til vårt prosjekt. Vi har kun tilbudt kommunen å leie tilgjengelig bassengkapasitet i vårt anlegg til en rimelig og konkurransedyktig sum, slik at de enkelt, raskt og rimelig kunne oppfylle sitt lovpålagte krav om godt tilrettelagt svømmeopplæring i skolen, i gode og trygge omgivelser på både kort og lang sikt.

Prosjektet har derimot aldri vært avhengig av å inngå en fast leieavtale med kommunen for å kunne gjennomføres. Vårt viktigste ønske med denne prosessen har vært å kunne sikre ALLE i kommunen et best mulig tilbud, gjennom samarbeid med det offentlige. Med formannskapets klare tilbakemelding denne uken, skifter også vårt fokus nå over på egne behov og potensielt samarbeid med andre leietakere og brukere av anlegget. HTK ønsker alle som vil hjelpe oss med å nå våre visjoner for idretten, ved å være med som partner, leietaker, bruker eller støttespiller, hjertelig velkommen på laget!»

Slik ser man for seg at området utenfor HTK-Hallen kan se ut.
Bilde: Haugesund Triatlonklubb / HOLON

HTK-Hallen AS er et heleid datterselskap av HTK som er opprettet for å utrede, prosjektere, bygge og drifte HTKs eget svømmeanlegg. Et skisseprosjekt som ble publisert av HTK høsten 2020 viser at anlegget vil kunne bygges med inntil tolv 25-meters svømmebaner, spinningsal og løpemøllerom. Den totale prisen for anlegget er ikke kjent, men det antas å bli betydelig billigere enn andre svømmehaller som bygges i Norge.

Denne planskissen ovenfra viser hvordan man ser for seg at 1. etasje i HTK-Hallen kan se ut.
Bilde: Haugesund Triatlonklubb / HOLON

Haugesund kommune går for flytende basseng

Det var i et møte i formannskapet i Haugesund kommune 24. februar som saken om alternative løsninger for midlertidig svømmeanlegg var opp til behandling. Der vedtok politikerne å starte et forprosjekt for flytende basseng i Smedasundet.

Administrasjonen i kommunen estimerer i vedleggene til saksfremlegget at et slikt basseng vil koste ca. 180 millioner kroner i løpet av 30 års drift. Idrettsrådet i Haugesund skriver følgende i sitt innspill til denne løsningen med flytende basseng: «Vi vurderer at dette er lite aktuelt anlegg for helårsdrift for svømmetrening».

En langsiktig leieavtale av basseng til skolesvømming og idrett hos en privat aktør, som for eksempel HTK-Hallen AS, var den alternative løsningen som fremstod mest aktuell. Her anslår administrasjonen at kommunen ville brukt 6 til 8 millioner kroner på å leie årlig, som totalt vil beløpe seg til ca. 180 til 240 millioner kroner over 30 år. Når det kommer til økonomien var det altså ingen store forskjeller mellom disse alternativene.

Video av hvordan HTK-Hallen kan se ut fra utsiden og innsiden.
Video: Haugesund Triatlonklubb / HOLON

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.